django logo

Konfiguracja django w środowisku Ubuntu


Tematem wpisu jest szybki poradnik jak skonfigurować django 1.5 z MySQL na Ubuntu 14.04. Zapraszam!

0) Wstęp

Czym jest django

Django to stworzony w Pythonie, prosty i nowoczesny framework typu open source. Umożliwia on budowanie funkcjonalnych aplikacji webowych bez potrzeby pisania setek wierszy kodu. Został zaprojektowany w ten sposób, aby doskonale działać jako zwarta całość, ale jego składniki są ze sobą na tyle luźno powiązane, że z łatwością można dokonywać zmian, dodawać i aktualizować funkcjonalności.

Oto niektóre zalety django:

Model MVC – narzędzie umożliwia rozdzielenie od siebie modeli, widoków i logiki biznesowej aplikacji.

Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) – pozwala na pisanie modeli w całości w Pythonie. Posiada bogaty, dynamiczny interfejs bazy. Można również w razie potrzeby używać czystego SQL.

Automatyczny interfejs administracyjny – framework udostępnia gotowy panel administracji danymi, w dużym stopniu modyfikowalny i rozszerzalny.

Ładne adresy URL – umożliwia projektowanie przyjaznych (zarówno użytkownikom, jak i pozycjonowaniu strony) adresów URL, nie będąc ograniczonym przez framework.

Wbudowany system szablonów – udostępnia rozszerzalny, przyjazny projektantom system szablonów, dzięki któremu można oddzielić layout i logikę biznesową pythona raz na zawsze.

Wsparcie społeczności – django posiada społeczność zainteresowaną rozwojem frameworka i przygotowującą różnego rodzaju pakiety, gotowe do pobrania i szybkiego dołączenia do pliku (REST, systemy CMS, migracje bazy danych, mailing, etc.)

Do wglądu na https://www.djangopackages.com/

Systemy cache’owania – jeśli potrzebna jest większa wydajności, można użyć memcache lub innych podsystemów cache’ujących.

Internacjonalizacja – django posiada wbudowane narzędzia do tworzenia aplikacji wielojęzycznych, ze specjalnymi lokalnymi funkcjonalnościami.

Czego potrzebujemy?

Virtualbox
Ubuntu 14.04
Edytor tekstu (nano)
Python 2.7.6
easy_install
pip
Baza danych MySQL
Django 1.5.4

Warm up!

Instalację proponuję wykonywać z poziomu superusera, za pomocą polecenia sudo

paul@paul:~$ sudo su
[sudo] password for paul:
root@paul:/home/paul#

Na początku odświeżamy listy dostępnych pakietów wykonując polecenie

root@paul:/home/paul# sudo apt-get update

1) Python

Sprawdzamy, czy posiadamy pythona w wersji 2.7

root@paul:/home/paul# python -V

Python 2.7.6

Jeśli posiadasz już wersję 2.7.x, przejdź do następnego kroku. Jeśli, zainstaluj pythona w wersji 2.7.x poniższym poleceniem

root@paul:/home/paul# sudo apt-get install python

 

2) easy_install i pip

Zarówno easy_install i pip są managerami pakietów dla języka python. Pozwalają one znacznie łatwiej instalować pakiety i ich aktualizacje dla pythona (uwzględnia zależności pakietów).

Aby pobrać easy_install, wykonaj polecenie:

root@paul:/home/paul# wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py -O - | python

(…)
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools-5.1-py2.7.egg
Processing dependencies for setuptools==5.1
Finished processing dependencies for setuptools==5.1

Pip jest biblioteką korzystającą i opierającą się na pakiecie easy_install. Po zainstalowaniu easy_install, uruchom następujące polecenie, aby zainstalować pip

root@paul:/home/paul# easy_install pip

(…)
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip-1.5.6-py2.7.egg
Processing dependencies for pip
Finished processing dependencies for pip

 

3) MySQL

Domyślnie django dostarczane jest z biblioteką SQLite. Jednakże w tym projekcie chcemy zainstalować i wykorzystywać MySQL. Aby to zrobić potrzebujemy serwera, klienta i biblioteki połączeniowej dla pythona do obsługi bazy danych MySQL.

Pobieramy serwer i klienta bazy danych. W trakcie instalacji ustawiamy hasło dla roota.

root@paul:/home/paul# sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Przed zainstalowanie biblioteki połączeniowej do bazy danych dla pythona, musimy doinstalować wymaganą bibliotekę libmysqlclient-dev. Umożliwia ona komunikację aplikacji napisanych w pythonie z bazą danych MySQL.

root@paul:/home/paul# sudo apt-get install libmysqlclient-dev

Następnie instalujemy bibliotekę z nagłówkami plików i statycznymi bibliotekami dla python:

root@paul:/home/paul# sudo apt-get install python-dev

Teraz można zainstalować interfejs pythonowy dla bazy MySQL

root@paul:/home/paul# pip install MySQL-python

Successfully installed MySQL-python

Testujemy, czy baza danych zainstalowana została prawidłowo. Logujemy się użytkownikiem root do bazy, tworzymy nową bazę o nazwie django_db i wyświetlamy bieżącą listę baz danych.

root@paul:/home/paul# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 42
Server version: 5.5.37-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)

mysql> create database django_db;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| django_db |
| mysql |
| performance_schema |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

 

4) Instalacja django

W celu zainstalowania django wykorzystujemy manager pakietów pip.

root@paul:/home/paul# pip install django==1.5.4

(…)
Successfully installed django

5) Konfiguracja django

Tworzymy nowy projekt o nazwie testowy

root@paul:/home/paul# django-admin.py startproject testowy

Edytujemy plik settings.py w katalogu testowy i dodaje informacje o korzystanej bazie danych.

root@paul:/home/paul# cd testowy/
root@paul:/home/paul/testowy# cd testowy/
root@paul:/home/paul/testowy/testowy# ls
__init__.py settings.py urls.py wsgi.py
root@paul:/home/paul/testowy/testowy# nano settings.py

 

DATABASES={
	'default': {
		'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
		'NAME': 'django_db',
		'USER': 'root',
		'PASSWORD': 'twoje_haslo',		
	}
}

Uruchamiamy server django za pomocą polecenia:

root@paul:/home/paul/testowy# python manage.py runserver

Finalnie otwieramy przeglądarkę i sprawdzamy, czy pod adresem http://127.0.0.1:8000/ widoczny jest ekran powitalny django!

django virtualbox

 

Więcej materiałów na:

https://www.djangoproject.com/
http://www.djangobook.com/en/2.0/index.html
http://django.pl/
https://www.djangopackages.com/
http://realdjango.com/

Paweł Dobrzański

Start-up's fan, technological conferences member, social media enthusiast and low-cost trips traveler.

You may also like

Zobacz mój kurs online!

mistrz cv okladka

https://mistrzcv.pl/

Więcej niż na blogu

Cześć!

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tu proces budowania mojej aplikacji EventSearch za pomocą jhipstera. Podzielę się z Tobą niuansami dot. zakładania i prowadzenia firmy. Mam również nadzieję, że pomogę Ci zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zapraszam!

Dołącz do newslettera!

Najpopularniejsze posty

Kącik promocji!

Udemy.com Home page 125x125

Dzięki, że wpadłeś!

Paweł Dobrzański

Paweł Dobrzański

Start-up's fan, technological conferences member, social media enthusiast and low-cost trips traveler.